^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od pondělí 18. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018 (včetně) neprobíhají v DDM Kamarád ani na ZŠ zájmové kroužky a jsou zrušeny úřední hodiny.

V týdnu od 18. do 22. 12. 2017 proběhnou níže uvedené kroužky:

  • V DDM proběhnou následující ZK: Kytara mírně pokročilí
  • Na ZŠ Habrmanova proběhnou následující ZK: Hraničáři, Sportem ke zdraví
  • V Malé scéně proběhnou následující ZK: Divadelní
  • Na ZŠ Dlouhá Třebová proběhnou následující ZK: Výtvarný, Sportovní, Pěvecký, Deskových her, Klub Kamarád, Aerobik
  • Na ZŠ Rybník proběhnou následující ZK: Logopedie, Sportovní hry, Šikovné ručičky
  • Na ZŠ Březová proběhnou následující ZK: Příprava na přijímací zkoušky z M, Příprava na přijímací zkoušky z ČJ, Divadelní
  • Na ZŠ Nádražní proběhnou následující ZK: Výtvarná výchova 2. – 3. třída, 4. – 5. třída, Šikovné ruce

 Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spoustu splněných přání.