^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Mladí lidé

  • Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18 - 30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být zaregistrovaní do Databáze Evropského sboru solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů Evropského sboru solidarity. 
  • Vycestovat až na 12 měsíců v rámci těchto projektů.

Projekty dobrovolnictví, stáže a pracovní místa lze vyhledávat v Databázi Evropského sboru solidarity. V případě zájmu o dobrovolnictví lze v Databázi akreditovaných organizací vyhledat konkrétní hostitelskou nebo podpůrnou organizaci dle oblasti zájmu budoucího dobrovolníka. Skrze databázi mohou být mladí lidé také osloveni organizacemi na základě vyplněného profilu.

V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu Milerovou na níže uvedeném kontaktu. DDM Kamarád je hostitelská i vysílající organizace.

Děkujeme zapsanému spolku Senioři České republiky místní organizace v České Třebové, jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a jejím ochotným svěřenkyním za zajištění 600 ks perníčků, které byly použity na velikonoční výstavě pro zdobení dětmi z mateřských a základních škol.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

Pohybové kroužky přes školní rok - 1000 Kč

O příspěvek je potřebné požádat a podklady dodat do 1 měsíce od data úhrady.

Na tento program lze postoupit příspěvek od rodiče.

 

Dětské sportovní léto - 500 Kč

Letní sportovně pohybový pobyt, konaný od 29. června do 1. září 2019.

Žádost o příspěvek lze podat do 1 měsíce od ukončení pobytu.

Na tento program nelze postoupit příspěvek od rodiče.

Tento program nelze kombinovat s jinými programy.

V programu Erasmus + nastaly určité změny a nyní se dobrovolníci ze zemí EU řadí pod aktivitu  „Volunteering“ v rámci programu Evropský sbor solidarity. Žádosti o dobrovolníky z ostatních zemí pak zůstávají pod programem Erasmus +.

Opět v našem DDM hostíme dva dobrovolníky. V letošním roce byl trochu problém oba najít. Kevin z Francie je zde už od srpna 2018 na 12 měsíců a Francesca z Itálie přijela teprve teď v lednu a bude zde také 12 měsíců.

Děti, mládež i dospělí včetně účastníků Univerzity třetího věku je mohou potkávat  na našich pravidelných i nepravidelných akcích, v zájmových kroužcích našeho DDM. Svou návštěvou zpestřují jednou za čas výuku ve školách ZŠ Rybník, ZŠ Semanín, ZŠ Třebovice a ZŠ Na rovině. V průběhu letních prázdnin se budou účastnit i příměstských táborů.

Na jejich pestrý program navazují pravidelné návštěvy v NZDM Borek. Ve volnočasovém  klubu Rébus si s nimi můžete zahrát různé hry, procvičit angličtinu či jejich rodný jazyk a dokonce se i dozvědět něco o nich a jejich zemi či městě.

Kevin  a Francesca se těší na setkání třeba i s vámi. Pokud by i vás lákal pobyt v zahraničí, a je vám 18 – 30 let, rádi vám poradíme a pomůžeme.

Hana Milerová – koordinátor dobrovolnických aktivit v DDM Kamarád v České Třebové tel. 736 694 671

 

Klepněte pro větší obrázek

Děkujeme zapsanému spolku Senioři České republiky místní organizace v České Třebové, jmenovitě paní Miloslavě Kroftové a jejím ochotným svěřenkyním za zajištění 500 ks perníčků, které byly použity na vánoční výstavě pro zdobení dětmi z mateřských a základních škol.

Také děkujeme Sociálním službám Česká Třebová za propůjčení kuchyně v Pečovatelské službě.

Kolektiv DDM Kamarád, Česká Třebová

Klíčová aktivita:

Klíčovou aktivitou je realizace 24 tematicky zaměřených letních příměstských táborů s kapacitou kolem 21 dětí v letech 2018, 2019 a 2020, jež přispějí ke sladění pracovního a rodinného života osob z CS projektu na území MAS ORLICKO.

Na počátku realizace projektu proběhne propagace letních příměstských táborů, jež bude DDM Kamarád Česká Třebová realizovat v letech 2018, 2019 a 2020. Tato propagace bude probíhat každý rok realizace tohoto projektu.

Dále se v rámci této aktivity budou shromažďovat a evidovat potřebné dokumenty ke zpracování zpráv o realizaci, žádostí o platbu a závěrečné zprávy o realizaci, zajišťovat potřebné podklady a materiály na zdárný průběh jednotlivých turnusů letních příměstských táborů (prezenční listiny, přihlášky, týdenní programy, atp.). Součástí této aktivity bude také evaluace realizace projektu, v rámci níž budeme zjišťovat zpětnou vazbu osob pečující o malé děti, rodičů - tedy CS námi předkládaného projektu, zda projekt přispěl k harmonizaci jejich rodinného života a usnadnil jim péči o jejich děti v době prázdnin. Evaluaci budeme realizovat formou dotazníkového šetření během druhého a třetího roku realizace projektu, tak i po jeho skončení. Takto ověříme, zda jsme nejen dosáhli plánované hodnoty monitorovacích indikátorů, ale i fakt, zda jsme naplnili projektové cíle a očekávání.

Podmínky k přijetí dětí na příměstský tábor:

K přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška DDM Kamarád, Návratka, kopie kartičky ZP, prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den nástupu na tábor), potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby.

 

Více o projektu na webových stránkách Místní akční skupiny Orlicko

 

Klepněte pro větší obrázek