^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Určen: pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé ve speciálních školách, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Hodinová dotace: 10 hodin

Cíl: Pedagogové budou znát základy práce s keramickou hlínou za využití různých technik. Seznámí se se speciálními pomůckami, které využijí při výrobě keramických předmětů. Během druhého setkání se naučí správně používat engoby, barvítka, oxidy a glazury při zdobení již hotových výrobků. Účastníci si ověří získané vědomosti na praktických činnostech.

Místo konání: budova DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová

Doklad: absolvent získá osvědčení