^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Určen: určeno pro učitele ZŠ, vychovatele ŠD, DD, DDM

Hodinová dotace: 5 hodin

Cíl: Pedagogové budou znát postup přenesení na textil (tričko, taška…) vlastního obrázku nakresleného na papír.

Na konci semináře budou mít pedagogové originálně potisknuté tričko a tašku.

Představení programu – úvod – 0,5 hodiny

1. část (tričko) -  razítkování (pozadí - podklad) – 0,5 hodiny

- přenesení obrázku (zpracování vlastního obrázku na papíru,

tupování) – 1,5 hodiny

            - domalování obrázku a dozdobení konturování - 0,5 hodiny

2. část (taška) – samostatná práce na tašce využití všech uvedených postupů v 1. části pod dohledem lektora – 1,5hodiny

Vyhodnocení, zpětná vazba – 0,5 hodiny

Místo konání: budova DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová

Doklad: absolvent získá osvědčení