^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

V rámci programu Evropský sbor solidarity budeme opět v našem DDM hostit dva dobrovolníky. Každý rok je stále více problematické najít nové zájemce o dobrovolnou službu v naší zemi a v naší organizaci.

Nyní se už od ledna můžete setkat s Gianem z Itálie. Bude zde jeden celý rok. Navštěvuje zájmové kroužky Angličtina, Klub deskových her Kamarád. Své barmanské i kuchařské dovednosti úplatní i v zájmovém kroužku  Masterchef. Jelikož jeho obor jsou i IT technologie, navštěvuje kroužek Tvorba webových stránek.

Setkat se s ním, ale můžete i v tradičních akcích našeho DDM a také v průběhu letních prázdnin se bude účastnit příměstských táborů. Svou návštěvou zpestřuje jednou za čas výuku ve školách ZŠ Rybník, ZŠ Semanín, ZŠ Damníkov, ZŠ Třebovice a ZŠ Na rovině.

Na jejich pestrý program navazují pravidelné návštěvy v  NZDM Borek. Ve volnočasovém  klubu Rébus si s nimi můžete zahrát různé hry, procvičit angličtinu či jejich rodný jazyk a dokonce se i dozvědět něco o nich a jejich zemi či městě.

Druhou dobrovolnicí bude Sennur z Turecka, jelikož čekáme na vyřízení dlouhodobého VISA, datum jejího příjezdu není přesně stanoven. Které zájmové kroužky bude navštěvovat a zda se zapojí třeba i do naší Univerzity třetího věku, se teprve vyjasní po jejím příjezdu.

Gian a Sennur se budou těšit na setkání třeba i s vámi.

Pokud by i vás lákalo takovéto dobrodružství a cesta za zkušenou, můžete vycestovat také a jste ve věku 18-30 let, rádi vám poradíme a pomůžeme.

Hana Milerová – koordinátor dobrovolnických aktivit v DDM Kamarád v České Třebové 736 694 671

 

Gian