^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Erasmus+

 

Programu Erasmus+ se mohli zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Dobrovolnické projekty (the volunteering)

Dobrovolnictví

Typy projektů v oblasti dobrovolnictví:

a) Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

b) Dobrovolnická partnerství (v období 2018 - 2020 bylo možné zažádat pouze v uzávěrce 16.10.2018)

Dobrovolnická partnerství jsou specifickým formátem projektů vytvořeným k tomu, aby bylo zkušeným dobrovolnickým organizacím umožněno vytvořit a realizovat dlouhodobé projekty. Dobrovolnická partnerství by měla rovněž pomoci zvýšit kvalitu a počet příležitostí dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity. Projekty by měly strategicky reagovat na důležité potřeby společnosti, přispět k posílení komunit tím, že umožní mladým lidem získat zkušenosti, dovednosti a kompetence důležité pro jejich osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj, tj. zlepšit jejich zaměstnatelnost.

Dobrovolnická partnerství byla vytvořena, aby poskytla organizacím zjednodušený a flexibilní alternativní formát pro realizaci dobrovolnických aktivit. Dobrovolnická partnerství tak budou realizována pomocí tříletých Rámcových smluv o partnerství. Od žadatelů bude vyžadováno, aby odevzdali souhrnný návrh projektu, který popíše cíle, relevanci a dopad projektu, poskytne souhrnný popis aktivit v průběhu tří let a orientační popis, jak budou rozděleny do ročních plánů. Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství následně podepíší Rámcovou smlouvu o partnerství, která jim umožní odevzdat tři roční požadavky na grant po dobu trvání projektu (2018-2020). První žádost o financování se odevzdává současně s žádostí o vytvoření partnerství. Více informací k podávání žádostí naleznete zde.

Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství nemohou současně čerpat prostředky v rámci standardních Dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity.

Oba typy projektů mohou obsahovat následující typy aktivit:

a) Individuální dobrovolnictví

Dobrovolné neplacené solidární aktivity na plný úvazek (30 - 36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. V některých případech mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-country) či v zahraničí (cross-border).

 

b) Dobrovolnické týmy

Skupiny 10 až 40 mladých dobrovolníků pocházejících z nejméně dvou různých zemí se můžou zapojit po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Takové aktivity s projevem solidarity by mohly zejména přispět k začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi do Evropského sboru solidarity.

Co je financováno?

Cestovní náklady, organizační podpora (příspěvek na živobytí, podpora účastníků, náklady na řízení projektu), kapesné pro dobrovolníky, jazyková podpora, podpora pro začleňování, pojištění, mimořádné náklady.

Jak to funguje?

Projekty probíhají v následujících fázích:

  • příprava (včetně praktických opatření, výběr účastníků, sestavení dohody s partnery a účastníky, jazykové / mezikulturní / obsahové přípravy účastníků před odjezdem na projekt);
  • realizace aktivit;
  • následná opatření (včetně hodnocení aktivit, formální uznání vzdělávacích výsledků dobrovolníka během aktivity, vystavení certifikátu o účasti, stejně jako šíření a využití výsledků projektu).

Organizace, které se účastní dobrovolnické aktivity, by měly mít následující role:

  • hostitelská role, která pokrývá celou řadu činností souvisejících s hostováním dobrovolníka ze Sboru solidarity, poradenstvím a podporou ve všech fázích projektu (některé z těchto činností mohou být případně řešeny podpůrnou organizací, podílející se na stejném  projektu).
  • podpůrná role, která vyžaduje podporu, přípravu či školení účastníků před samotným odjezdem na projekt, propojení dobrovolníka a hostitelské organizace nebo také podporu při návratu dobrovolníka zpět do země původu. Kromě toho, kde hostitelská organizace nemůže nebo nechce být odpovědná za některé aspekty hostitele, tam mohou být také zahrnuta podpůrná  organizace.

Aby bylo možné se zapojit do dobrovolnických aktivit a vykonávat tyto role, organizace musí mít buď akreditaci dobrovolnictví Erasmus+, nebo příslušnou akreditaci Quality Label Evropského sboru solidarity pro dobrovolnictví.

Minimálně dvě organizace musí být zapojeny do projektu - jedna hostitelská a jedna podpůrná. To však nutně neplatí pro aktivity v zemi původu dobrovolníka (národní aktivita) a pro Dobrovolnické týmy, kde je minimální požadavek mít alespoň jednu hostitelskou organizaci.

Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.

Jaké země jsou do programu zapojené?

Programové země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Severní Makedonie, Island, Turecko

Partnerské země: Albánie, Alžírsko, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Líbye, Lichtenštejnsko, Maroko, Moldavsko, Norsko, Palestina, Srbsko, Sýrie, Tunisko, území Ukrajiny uznávané mezinárodním právem, území Ruska uznávané mezinárodním právem

 

V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu Milerovou na uvedeném kontaktu.