^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

  • žadatelem je vždy ze země programu
  • projekt trvá od 3 – 24 měsíců
  • aktivita trvá 5 – 21 dní
  • počet účastníků: 16 – 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Financování:

  • Cestovní náklady: pásma (10–99 km, 100499 km, 5001999 km, …) – dle online kalkulátoru
  • Náklady na organizaci akce: 32 x účastník x den
  • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
  • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN