^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Mládež

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Dobrovolnické činnosti a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na:

  • výměny mládeže
  • Dobrovolnické činnosti
  • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců, dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+).

V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu Milerovou na uvedeném kontaktu.