^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS) a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS)
 • Strategickou EDS
 • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců (EDS od 2–12 měsíců), dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+).

Erasmus+

 

Termín předkládání žádostí je:

 • 2. únor 2017, 12:00 hodin bruselského času
 • 26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času
 • 4. října 2017, 12:00 hodin bruselského času

Termín předkládání žádostí pro strategickou EDS:

 • 26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017)

 

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí
 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10–99 km, 100–499 km, 500–1999 km, ...)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže – 32 € x účastník x den
  • Evropská dobrovolná služba – Organizační podpora 17 € / měsíc, Individuální podpora 4 € / den
  • podpora pracovníků s mládeží  náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54 € pro ČR)
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami: ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účast mladých lidí s postižením na víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN atd. Hrazeno 100 % nákladů odůvodněných v žádosti o grant
 4. jazyková příprava: Evropská dobrovolná služba – podporou 150 € na jazykový kurz nad 2 měsíce