^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení rodiče, děti a další zájemci,

pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn administrátorský systém. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na www.ddm.ceskatrebova.com , záložka Kontakty, jsou telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.

!!! Přihlašování na zájmové kroužky je možné pouze elektronicky!!!

V novém školním roce 2019/2020 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů elektronickou formou v systému E-matrika. Přihlašování bude spuštěno od 1. 8. 2019. Na stránkách DDM máte k dispozici manuál pro provedení registrace. Po jejím provedení se dostanete k možnosti zápisu do kroužků a kurzů. Prosíme, vyplňujte pečlivě všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás, e-mailových adres, telefonů a rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2019/2020, další budeme průběžně upřesňovat. V druhé polovině září bude rozvrh kompletní. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM.  Po registraci a výběrů kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy informaci spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem. Přihlášku je potřeba si stáhnout z Vašeho účtu, kde jste se registrovali, je zapotřebí ji vytisknout, podepsat a přinést do DDM. S novým systémem začne platit sedmidenní lhůta pro vrácení přihlášek (jak již podaných, tak nově založených). Prosíme o jejich doručení do kanceláře DDM Kamarád, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři DDM Kamarád nejpozději do 4. října 2019. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 30. září do 5. října 2019 (pokud nebude uvedeno jinak).