^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Klíčová aktivita:

Klíčovou aktivitou je realizace 24 tematicky zaměřených letních příměstských táborů s kapacitou kolem 21 dětí v letech 2018, 2019 a 2020, jež přispějí ke sladění pracovního a rodinného života osob z CS projektu na území MAS ORLICKO.

Na počátku realizace projektu proběhne propagace letních příměstských táborů, jež bude DDM Kamarád Česká Třebová realizovat v letech 2018, 2019 a 2020. Tato propagace bude probíhat každý rok realizace tohoto projektu.

Dále se v rámci této aktivity budou shromažďovat a evidovat potřebné dokumenty ke zpracování zpráv o realizaci, žádostí o platbu a závěrečné zprávy o realizaci, zajišťovat potřebné podklady a materiály na zdárný průběh jednotlivých turnusů letních příměstských táborů (prezenční listiny, přihlášky, týdenní programy, atp.). Součástí této aktivity bude také evaluace realizace projektu, v rámci níž budeme zjišťovat zpětnou vazbu osob pečující o malé děti, rodičů - tedy CS námi předkládaného projektu, zda projekt přispěl k harmonizaci jejich rodinného života a usnadnil jim péči o jejich děti v době prázdnin. Evaluaci budeme realizovat formou dotazníkového šetření během druhého a třetího roku realizace projektu, tak i po jeho skončení. Takto ověříme, zda jsme nejen dosáhli plánované hodnoty monitorovacích indikátorů, ale i fakt, zda jsme naplnili projektové cíle a očekávání.

Podmínky k přijetí dětí na příměstský tábor:

K přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška DDM Kamarád, Návratka, kopie kartičky ZP, prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den nástupu na tábor), potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby.

 

Klepněte pro větší obrázek

Příměstský tábor Poznávání domova je určen pro děti ve věku 7 – 14 let. Bude probíhat od 9. 7. do 13. 7. 2018. Cena tábora je 1200,-Kč. (cena zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd – pokud je v programu). Děti se mohou těšit na cyklo výlet, Fajnpark, Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště a výlet na Kozlov. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel.č. 777 292 242 nejpozději do 15.6.2018. Přihlášky jsou k dispozici také na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Příměstský tábor pro děti ve věku 8 – 14 let, který bude probíhat v termínu 23. 7. – 27. 7. 2018. Čeká vás kin-ball, výroba buttonu, tvorba z kávových kapslí, pletení z pedigu, šipkovaná na Kozlově, výlet do Mirákula a bumball. Cena PT – 850,-Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd – pokud je v programu).  Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 777 292 242 do 15. 6. 2018. Přihlášky jsou k dispozici také na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Dům dětí a mládeže Kamarád připravuje příměstský tábor Poznáváme řemesla. Tento tábor je určen pro děti ve věku 8 – 15 let, bude probíhat v termínu 16. 7. – 20. 7. 2018. Děti se seznámí s řezbářstvím, drátkováním, keramikou, výrobou domácí kosmetiky a s dalšími zajímavými činnostmi. Cena PT – 950,- Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, 4x oběd, pojištění).  Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 777 292 218 do 8. 6. 2018. Přihlášky jsou k dispozici také na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Příměstský tábor určen pro děti od 1. do 5. třídy v týdnu od 30. 7. do 3. 8. 2018. Děti navštíví Křivolík, v Semaníně si zajezdí na koních, zasportují si, budou tvořit z bavlněné hmoty a z keramické hlíny, malovat na trička a čeká je Džungle v Ústí nad Orlicí. Cena PT – 550,-Kč (cena zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd – pokud je v programu). Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 777 292 242 do 13. 6. 2018. Přihlášky jsou k dispozici také na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

OBSAZENO

Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 14 let. Bude probíhat od 6.8. do 10.8.2018. Užijete si výletu do Kutné Hory, bowlingu, Pinguin park v Přívratu a dalších zajímavých pohybových a výtvarných aktivit. Těší se na vás prima parta vedoucích. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel.č. 736 694 671 od 19.2.2018 do 8.6.2018. Listinné přihlášky i cena budou k dispozici od 1.4.20018 z důvodu čekání na výsledky dotačního řízení.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Tento příměstský tábor je určen pro děti od 1. třídy do 14 let. Bude probíhat od 13. 8. – 17. 8. 2018. Užijete si výletu do Kutné Hory, bowlingu, Pinguin park v Přívratu a dalších zajímavých pohybových a výtvarných aktivit. Cena PT – 900,-Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, pedagogický doprovod, materiál, oběd dle programu. Těší se na vás prima parta vedoucích. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel. č. 736 694 671 do 8. 6. 2018. Přihlášky jsou k dispozici také na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Exkluzivní příměstský tábor na atraktivní místa pro děti od 1.třídy do 15 let bude probíhat od 20.8. do 24.8.2018. Cena tábora 1500,- zahrnuje vstupné, jízdné, pojištěné a oběd – pokud je v programu. Čeká vás týden naplněný sportem a výlety na Stezku v oblacích, Jump park v Brně, Pinguin park a dále pak bobová dráha, cyklovýlety a jízda na koních. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel. č. 777 292 218, 608 179 323 nejpozději do 13.6.2018. Přihlášky jsou také k dispozici na webových stránkách DDM.

Soubor DOCX Přihláška a program ke stažení

Klepněte pro větší obrázek

Podkategorie