^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
 • Určeno pro děti předškolního a mladšího školního věku.  Zaměřeno na poznání hudby, vlastností tónů a vnímání hudby, jako celku. V hodinách se zaměřujeme na zpěv, hru na jednoduché melodické nástroje, aktivní poslech hudby a tvorbu jednoduchých melodií.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 900 Kč na školní rok.
 • SS 527
 • Vedoucí ZK: Bc. Pavla Šedivá
 • Určeno dětem 1. – 9. třídy ZŠ, Hra na DJEMBE  přináší celkovou harmonizaci, uvolnění a vyrovnanost, radost. Je vhodná jako muzikoterapie. Není potřeba znát noty ani být muzikálně založený. Nutno mít vlastní buben.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 500 Kč na školní rok.
 • SS 526
 • Vedoucí ZK: Ivana Vychytilová
 • Určeno pro děti od 6 let, výuka hry na trumpetu, trombon, baskřídlovku, eufonium s uplatněním v místních orchestrech.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 1300 Kč na školní rok.
 • SS 525
 • Vedoucí ZK: Jiří Němec
 • Určeno pro školní děti, pro začátečníky i pokročilé, děti si osvojí základní návyky při hře na tento elektronický hudební nástroj, nácvik skladeb na vystoupení.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 1300 Kč na školní rok.
 • SS 524
 • Vedoucí ZK: Bc. Kateřina Příhodová
 • Určeno pro děti školního věku, pro úplné začátečníky i pokročilé, nácvik skladeb na vystoupení.
 • 1x týdně 45 minut, garance 18 hodin. Cena: 900 Kč na školní rok.
 • SS 523
 • Vedoucí ZK: Sylva Fišerová, Bc. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá
 • Pro děti, které hrají 2 roky a více, výuka písní a doprovodů k táboráku, zpěv, skupinová výuka.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok.
 • SS 522
 • Vedoucí ZK: Marek Tomeš
 • Pro děti, které hrají 1 rok výuka písní a doprovodů k táboráku, zpěv, skupinová výuka.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok.
 • SS 521
 • Vedoucí ZK: Marek Tomeš
 • Pro děti od 4. třídy ZŠ, výuka doprovodů k písničkám, zpěv písniček, skupinová výuka.
 • 1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok.
 • SS 520
 • Vedoucí ZK: Marek Tomeš