^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pro děti od 4. třídy ZŠ, výuka doprovodů k písničkám, zpěv písniček, skupinová výuka.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok. SS 117

Vedoucí ZK: 

Pro děti, které hrají 1 rok výuka písní a doprovodů k táboráku, zpěv, skupinová výuka.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok. SS 118

Vedoucí ZK: 

Pro děti, které hrají 2 roky a více, výuka písní a doprovodů k táboráku, zpěv, skupinová výuka.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 800 Kč na školní rok. SS 119

Vedoucí ZK: 

Určeno pro děti školního věku, pro úplné začátečníky i pokročilé, nácvik skladeb na vystoupení.

1x týdně 45 minut, garance 18 hodin. Cena: 900 Kč na školní rok. SS 120

Vedoucí ZK: Sylva Fišerová, Bc. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá

Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM

Určeno pro školní děti, pro začátečníky i pokročilé, děti si osvojí základní návyky při hře na tento elektronický hudební nástroj, nácvik skladeb na vystoupení.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 1300 Kč na školní rok. SS 121

Vedoucí ZK: Bc. Kateřina Příhodová

Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM

Určeno pro děti od 6-ti let, výuka hry na trumpetu, trombon, baskřídlovku, eufonium s uplatněním v místních orchestrech.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 1300 Kč na školní rok. SS 122

Vedoucí ZK: Jiří Němec

Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM

Určeno dětem od 1. do 9. třídy ZŠ. Hra na DJEMBE přináší celkovou harmonizaci, uvolnění, vyrovnanost a radost. Je vhodná jako muzikoterapie. Není potřeba znát noty ani být muzikálně založený. Nutno mít vlastní buben (3 bubny k zapůjčení).

1x týdně 60 minut, garance 16 hodin. (Kroužek 1x za měsíc nebude z důvodu pracovních směn paní vedoucí. Informace děti vždy dostanou s dostatečným předstihem.)

Cena 500 Kč na školní rok. SS 123

Vedoucí ZK: Ivana Vychytilová

Schůzky: čtvrtek 16.30 – 17.30