^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Určeno pro školní děti, pro začátečníky i pokročilé, děti si osvojí základní návyky při hře na tento elektronický hudební nástroj, nácvik skladeb na vystoupení.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 1300 Kč na školní rok. SS 525

Vedoucí ZK: Mgr. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá

Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM