Určeno pro školní děti, pro začátečníky i pokročilé, děti si osvojí základní návyky při hře na tento elektronický hudební nástroj, nácvik skladeb na vystoupení.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 1600 Kč na školní rok. SS 129

Vedoucí ZK: Mgr. Kateřina Příhodová, Bc. Pavla Šedivá, Mgr. Dana Jüthnerová

Schůzky: je třeba domluvit v kanceláři DDM