Pro kluky od 4. do 8. třídy ZŠ. Dřevárny - polosportovní improvizovaný šerm (měkčené meče, sekery, štíty, kopí, kuše, luky i nerf), bojové hry. LARP - hry na hrdiny, J.R.R. Tolkien. Základy křesťanství, rytířské ctnosti a dobrá parta. 1x týdně: 120 minut, garance 48 hodin. Cena 600 Kč na školní rok.  SS 541

Vedoucí: Ing. Petr Kadlec, DiS.

Schůzky: čtvrtek 16.00 – 18.00 (schůzky probíhají v Javorce a v zimním období v tělocvičně (ZŠ Habrmanova), zahajovací schůzka 4. 10. v 16.00 hodin v DDM Kamarád)