^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pro děti od 2. třídy ZŠ.

1x týdně 120 minut, garance 48 hodin včetně zápasů. Cena 600 Kč na školní rok. SS 131

Vedoucí ZK: Ing. Jiří Vencl, PhD., Alexandr Nikolínko

Schůzky: čtvrtek 16.00 – 18.00

Pro děti, které mají zkušenosti s hrou, účast na šachových zápasech.

1x týdně 120 minut, garance 48 hodin včetně zápasů. Cena 600 Kč na školní rok. SS 132

Vedoucí ZK: Ing. Jiří Vencl, PhD., Alexandr Nikolínko

Schůzky: čtvrtek 16.00 – 18.00

Pro dívky od 1. třídy. Kroužek je určen těm, které se s břišním tancem ještě nesetkaly a i pro ty, co již nějaké zkušenosti mají, účast na veřejných vystoupeních.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 1000 Kč na školní rok. SS 133

Vedoucí ZK: Gabriela Velecká

Schůzky: pátek 15.30 – 16.30

Pro chlapce a dívky od 11 do 15 let, kteří se chtějí naučit prvky street dance.

1x týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 1200 Kč na školní rok. SS 134

Vedoucí ZK: Hana Janošíková, Klára Zelinger, Romana Andrlíková

Schůzky: pondělí 16.30 – 18.00 (Tělocvična TJ Sokol Na Skále)

Určeno dětem od 1. do 5. třídy ZŠ. Jóga je vhodným způsobem pohybu. Děti získají ten nejlepší pohybový základ do života. Vycházíme z toho, co je dětem blízké, tedy ze hry. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit. Zařadíme prvky hry na DJEMBE, které  přináší celkovou harmonizaci, uvolnění, vyrovnanost a radost. Je to vhodná muzikoterapie. Tři bubínky máme k zapůjčení.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 135

Vedoucí ZK: Ivana Vychytilová

Schůzky: středa 16.00 – 17.00

Určeno dětem od 1. do 5. třídy ZŠ. Cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity. Období dětského věku a dospívání je nejdůležitější oblastí sportovního života jedince z hlediska budoucí fyzické a psychické kondice. Dítě si vytváří správné postoje, návyky a názory na pohybovou aktivitu v životě. Jumping® je zábavné cvičení s důrazem na hravost a přirozenost pohybu. 
Smích, zábava a především rozvoj sportu v dětském věku, jako nedílné součásti života. To je Jumping® KIDS. Vyzkoušejte reakce Vašich dětí a nechte je skákat radostí.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 2600 Kč na školní rok. SS 136

Vedoucí ZK: Natálie Nejedlá, Klára Fabiánová, Klára Kopecká

Schůzky: úterý 16.00 – 17.00. Schůzky probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou Elektro Franc).

Určeno dětem od 6. do 9. třídy ZŠ. Cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity. Období dětského věku a dospívání je nejdůležitější oblastí sportovního života jedince z hlediska budoucí fyzické a psychické kondice. Dítě si vytváří správné postoje, návyky a názory na pohybovou aktivitu v životě. Jumping® je zábavné cvičení s důrazem na hravost a přirozenost pohybu. 
Smích, zábava a především rozvoj sportu v dětském věku, jako nedílné součásti života. To je Jumping® KIDS. Vyzkoušejte reakce Vašich dětí a nechte je skákat radostí.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 2600 Kč na školní rok. SS 137

Vedoucí ZK: Natálie Nejedlá, Klára Fabiánová, Klára Kopecká

Schůzky: čtvrtek 16.00 – 17.00. Schůzky probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou Elektro Franc).

Určeno dívkám od 8 do 14 let. Pole dance je moderní sportovní disciplína. Jedná se o tanec na vertikální tyči, který propojuje sílu, mobilitu, ale i umělecký dojem. Pole dance je aktuálně rozdělen do několika kategorií dle celkového zaměření na pole sport, pole art, pole classique apod. Děti nejvíce zaujme jeho sportovní a zábavná forma. Zaměřujeme se zde na výuku prvků pole dance, ale také na posilování, zpevňování těla a správné držení, výuku metodiky stojek a tvorbu choreografie. Pro menší děti zařadíme i pohybové hry odpovídající věkové kategorii. Vedeme tak děti ke sportu a tanci zábavnou formou.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 3300 Kč na školní rok. SS 204

Vedoucí ZK: Mgr. Hana Procházková

Schůzky: pondělí 16.00 – 17.00; schůzky probíhají v ulici Litomyšlská 103 (nad prodejnou Elektro Franc).