Určeno dětem od 7. do 9. třídy ZŠ. Posílení zájmu žáků ZŠ o elektrotechniku a elektroniku, rozvoj manuálních zručností, seznámení se základny elektrotechniky, elektroniky, základy pájení v elektrotechnice a elektronice, sestavování základních obvodu se stavebnicemi Boffin.
1x týdně 90 minut, garance 36 hodin Cena 1000 Kč na školní rok.SS 174

Vedoucí ZK: Tomáš Maleček

Schůzky: úterý 14.30 – 16.00, VDA Skalka