Určeno dětem od 1. do 5. třídy. Náplní kroužku je práce s hlasem, správné intonování, rozšiřování hlasového rozsahu, základy hry na zobcovou flétnu a Orffovy hudební nástroje, rozvíjení rytmického cítění, seznamování s životem a dílem nejznámějších hudebních skladatelů, příprava programu na vystoupení.  V repertoáru se objevují lidové i umělé písně, kánony, jednoduché dvojhlasy

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena: 500 Kč na školní rok. SS 566

Vedoucí ZK: Mgr. Stanislava Vávrová, DiS.

Schůzky: úterý 14.45 – 15.45