^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Určeno dětem od 1. do 4. třídy. Všeobecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Pohybové hry, atletika, gymnastika, míčové hry. Děti se naučí běhat, skákat, chytat míč, hvězdu i kotoul.

www.detinastartu.cz

1x týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 1000 Kč na školní rok. SS 147

Vedoucí ZK: Mgr. Zlata Slouková

Schůzky: čtvrtek 15.30 – 17.00 (velká tělocvična)

Určeno pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Jóga je vhodným způsobem pohybu, který podporuje zdravý tělesný vývoj, fantazii, soustředění a napomáhá lepšímu poznání sebe i druhých. V rámci hodin se děti zapojí do kolektivu, naučí správnému držení těla a lepší koordinaci pohybu. Každá hodina bude spojena s dobrodružným příběhem, který dětem pomůže vcítit se do role a lépe porozumět jednotlivým pozicím. Důležitou součástí bude také relaxace, celkové uvolnění a dechová cvičení. Cílem hodin jógy je, aby děti odcházely domů protažené, spokojené a hlavně s úsměvem na tváři.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 148

Vedoucí ZK: Mgr. Kateřina Příhodová

Schůzky: úterý 16.50 – 17.50 (malá tělocvična)

Děti se v kroužku seznámí se základní slovní zásobou těchto okruhů: Greetings, Numbers, Colours, Family, Animals, Home, Activities, Toys, Food, Seasons. Nebudou chybět hry, říkanky, písničky, pracovní listy, aktivity na interaktivní tabuli.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 149

Vedoucí ZK: Mgr. Nováčková Jarmila

Schůzky: pondělí 13.00 – 14.00

Děti se naučí zábavnou a tvořivou formou základy cizího jazyka. Snadno si najdou cestu k angličtině, protože si s ní budou hrát, budou se bavit. Výuka bude vedena hrou, kreslením, zpíváním, vyprávěním příběhů v anglickém jazyce.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 150

Vedoucí ZK: Mgr. Slouková Zlata

Schůzky: čtvrtek 14.00 – 15.00

Určeno dětem 1. - 5. třídy ZŠ. Děti se zde naučí hravou formou kladnému vztahu k přírodě a zvířatům. Budeme se učit různé rostliny a jejich účinky v lékařství, zvířata a jejich stopy či nějaké základní kameny a další zajímavé věci spojené s přírodou.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 155

Vedoucí: Bc. Petra Kohoutková

Schůzky: úterý 16.00 – 17.00

Určeno dětem 1. - 5. třídy ZŠ.

Seznámíme se s lidovými obyčeji o tradičních svátcích, naučíme se zpracovávat přírodní materiál a poznáme některá řemesla. Budeme vařit a péct, vyzkoušíme některé krajové recepty nebo jak využít léčivé bylinky. Zahrajeme si hry, kterými se dříve děti bavily. 

1x týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 800 Kč na školní rok. SS 156

Vedoucí: Mgr. Radka Urbánková

Schůzky: pondělí 15.00 – 16.30