Děti se v kroužku seznámí se základní slovní zásobou těchto okruhů: Greetings, Numbers, Colours, Family, Animals, Home, Activities, Toys, Food, Seasons. Nebudou chybět hry, říkanky, písničky, pracovní listy, aktivity na interaktivní tabuli.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 149

Vedoucí ZK: Mgr. Nováčková Jarmila

Schůzky: pondělí 13.00 – 14.00