^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Určeno dětem od 1. do 4. třídy. Dramatické hry, pohybové hry, mimika, gestikulace, artikulace, improvizace a tanec.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 187

Vedoucí ZK: Mgr. Eva Petrusová

Schůzky: pondělí   13.30 – 14.30

Určeno dětem od 1. do 4. třídy. ZK je zaměřen na rozvoj pohybových schopností  a dovedností a celkové kondice. Kroužek nabízí zapojení do míčových her, netradičních sportů, děti se naučí týmové hře a spolupráci.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 188

Vedoucí ZK: Mgr. Anežka Pokorná

Schůzky: středa 13.30 – 14.30

Určeno pro žáky přípravné třídy a 1. - 2. třídy. ZK zaměřený na taneční a pohybové aktivity, rozvoj motoriky a hudebního vnímání.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 189

Vedoucí ZK:  Kristýna Hamplová

Schůzky: úterý  13.30 – 14.30