Určeno dětem od 1. do 4. třídy. Dramatické hry, pohybové hry, mimika, gestikulace, artikulace, improvizace a tanec.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 187

Vedoucí ZK: Mgr. Eva Petrusová

Schůzky: pondělí   13.30 – 14.30