^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Přihlášení do kroužku na rok 2017/2018

  • Dramatický kroužek podporuje smysluplné trávení  volného aktivního odpočinkového času rozvojem zájmu dítěte ve hře, zapojením své osobnosti do činnosti. Pantomima, výroba a hraní s loutkou, taneční výstupy, vyjádření vlastních pocitů, dramatizace hry, pohádky.
  • 1x týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 500 Kč na školní rok.
  • SS 569
  • Vedoucí ZK: Bc. Pavla Šedivá