^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Určeno pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Jóga je vhodným způsobem pohybu, který podporuje zdravý tělesný vývoj, fantazii, soustředění a napomáhá lepšímu poznání sebe i druhých. V rámci hodin se děti zapojí do kolektivu, naučí správnému držení těla a lepší koordinaci pohybu. Každá hodina bude spojena s dobrodružným příběhem, který dětem pomůže vcítit se do role a lépe porozumět jednotlivým pozicím. Důležitou součástí bude také relaxace, celkové uvolnění a dechová cvičení. Cílem hodin jógy je, aby děti odcházely domů protažené, spokojené a hlavně s úsměvem na tváři.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 173

Vedoucí ZK: Mgr. Kateřina Příhodová

Schůzky: úterý 15.30 – 16.30