^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Určeno dětem 1. - 5. třídy ZŠ. Kroužek pro děti se zájmem o přírodu, kterou se budeme učit vnímat všemi smysly. Pozorováním, zkoumáním a hrou budeme poznávat jednotlivé druhy živočichů a rostlin, seznamovat se zákonitostmi v přírodě. Naučíme se využívat a zpracovávat dary přírody, i jak být šetrným hospodářem, lesníkem či zahradníkem.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 600 Kč na školní rok. SS 171

Vedoucí: Mgr. Radka Urbánková

Schůzky: středa 15.00 – 16.00