^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Přihlášení do kroužku na rok 2017/2018

  • Pro děti od 5. do 9. třídy ZŠ. Náplní bude rozvíjení zájmu dětí o přírodu a přírodniny, pozorování živočichů a rostlin, vycházky do přírody, pokusy, mikroskopování, příprava projektů, příp. biologická olympiáda, příprava na soutěž - Poznávání živočichů a rostlin, exkurze, drobné hry s přírodovědnou tematikou, …
  • 1x týdně 90 minut, garance 36 hodin. Cena 500 Kč na školní rok.
  • SS 576
  • Vedoucí ZK: Mgr. Pavlína Vomáčková