Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385 byl zřízen za účelem poskytování výchovy dětí a mládeže ve volném čase, je součástí výchovně vzdělávaní soustavy.

Předmětem činnosti je pravidelná zájmová činnost, příležitostná zájmová činnost, prázdninová činnost, soutěže a přehlídky, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tělovýchovy, estetiky, společenských a přírodních věd.

Celoroční činnost DDM Kamarád

 • ZÁJMOVÉ KROUŽKY, KURZY, KLUBY
 • AKCE
  • Halloween
  • Mikuláš
  • Vánoční a velikonoční tvorba
 • VÝLETY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST
  • jednodenní - turistická, poznávací, za kulturou
  • vícedenní pobytové výlety
 • SOUTĚŽE  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST – např. Tajné autozávody
 • VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
  • sportovních
  • hudebních
  • tanečních
  • divadelních
 • VÝSTAVY – výtvarných kroužků …
 • PRÁZDNINOVÉ AKCE – letní pobytové tábory v České republice i v zahraničí
 • OSTATNÍ
  • Ples
  • Karneval
  • Dětský den

DDM Kamarád Česká Třebová