^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Odkaz na přihlášení: http://ddmkamarad.e-matrika.cz

Vítejte!

Nejprve pár informací:

 • Přihlásit do kroužku se musíte, i když jste chodili již v loňském roce!
 • Přihlásit se můžete pouze touto cestou – tedy elektronicky!
 • Pokud se nemůžete přihlásit sami, přijďte do DDM Kamarád – během úředních hodin a pracovníci Vám s vyplněním pomohou.
 • Sledujte termíny zahajovacích schůzek. Zveřejněno v druhé polovině září na webu DDM Kamarád

Návod:

 • Nejprve se prosím přihlaste! Pokud ještě nejste přihlášeni, zaregistrujte se – „Registrace“ vpravo nahoře.
 • Pokud jste přihlášeni z minulých let, nelze se znovu registrovat. Přihlaste se tedy prosím stejnými údaji jako loni. Pokud si nepamatujete heslo, vpravo je odkaz, na který klikněte, a na původní e-mail, který jste do systému zadali, Vám přijde nové heslo.
 • Poté nahoře vlevo klikněte na „Přehled kroužků“.
 • V přehledu vyberte kroužek, kam chcete své dítě nebo sebe přihlásit
 • Klikněte na „Vložit nového účastníka“ úplně dole.
 • Otevře se Vám přihláška, kterou prosím vyplňte a překontrolujte a pak klikněte dole na „Přihlásit“.
 • Přihláška nám přijde do systému a následující pracovní den ji pracovníci DDM Kamarád zkontrolují, případně opraví.
 • Až bude v pořádku, bude Vám zaslána informace s pokyny na Vámi uvedený e-mail.
 • Přihlášku si stáhněte ze svého účtu, kde jste se registrovali, vytiskněte ji prosím, pečlivě si ji přečtěte a podepište. Na úvodní straně úplně vpravo je „Přehled přihlášek“. Když ho rozkliknete, zobrazí se Vám všechny přihlášky, které jste zadali. Zde si můžete konkrétní přihlášku v PDF vytisknout.
 • Pokud nemáte možnost vytištění přihlášky, dostavte se do kanceláře DDM. My Vám přihlášku vytiskneme a vy ji podepíšete.
 • Přihlášku nám doneste do DDM Kamarád nebo ji vhoďte do naší schránky v budově DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká Třebová

Odkaz na přihlášení: http://ddmkamarad.e-matrika.cz

Podání přihlášky se skládá z následujících kroků:

1. Přihlášení do systému: Je nutné se zaregistrovat. Přihlášení i registrace se provádí přes webové stránky DDM Kamarád, kde naleznete ikonu, kterou vidíte na následujícím obrázku. Registrace se vztahuje na kontaktní osobu. Tedy toho, koho máme v případě problému s přihláškou kontaktovat. E-mail, který vložíte, by měl být takový, který pravidelně kontrolujete.

Obrázek 1

 

 

Obrázek 2

 

 Obrázek 3

 

2. Výběr kroužku: Otevřete si kartu přehled kroužků 2017/2018, kde naleznete informace o kroužcích na nový školní rok. V menu dané stránky, lehce nad textem, je položka přehled kroužku. Zde je možné si nechat zobrazit jen kroužky z dané kategorie. Pro podrobnější informace možnosti přihlášení klikněte na tlačítko zobrazit, jak ukazuje následující obrázek.

 Obrázek 4

 

3. Vložení účastníka: aby bylo možné vložit přihlášku, je nejprve potřeba vložit účastníka, tedy Vaše dítě nebo Vás samé (hlásíte-li se sami do kroužku). Tyto data se z minulého roku nezachovávají, protože může dojít k různým změnám (škola, bydliště, pojišťovna apod.) a my potřebujeme mít vždy aktuální data. Vložení účastníka je možné v dolní části stránky. Přehled účastníků a možnost vložit nového je možný na detailu kroužku.

 

Obrázek 5

 

 

4. Vložení přihlášky: jakmile jednou účastníka vložíte, již ho můžete přihlašovat do různých kroužků, kde u přehledu Vámi vložených účastníků je možnost vybrat výuku a provést přihlášení. Nestačí tedy jen vložit účastníka, je nutné ho také zapsat do kroužku a vybrat výuku. To ukazuje následující obrázek.

 

Obrázek 6

 

5. Zaplacení a odevzdání přihlášky do DDM Kamarád: po výběru rozvrhu a vložení přihlášky, vyčkejte na její schválení zaměstnanci DDM. Po odsouhlasení Vám přijde na e- mail uvedený při registraci přihláška a pokyny pro platbu. Při platbě je nutné uvést přidělený variabilní a specifický symbol včetně uvedeného jména a příjmení účastníka v poznámce platby. Podepsanou přihlášku poté odevzdejte v DDM Kamarád.

 

Vážení rodiče, děti a další zájemci,

pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn administrátorský systém. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na www.ddm.ceskatrebova.com , záložka Kontakty, jsou telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.

!!! Přihlašování na zájmové kroužky je možné pouze elektronicky!!!

V novém školním roce 2019/2020 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů elektronickou formou v systému E-matrika. Přihlašování bude spuštěno od 1. 8. 2019. Na stránkách DDM máte k dispozici manuál pro provedení registrace. Po jejím provedení se dostanete k možnosti zápisu do kroužků a kurzů. Prosíme, vyplňujte pečlivě všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás, e-mailových adres, telefonů a rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2019/2020, další budeme průběžně upřesňovat. V druhé polovině září bude rozvrh kompletní. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM.  Po registraci a výběrů kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy informaci spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem. Přihlášku je potřeba si stáhnout z Vašeho účtu, kde jste se registrovali, je zapotřebí ji vytisknout, podepsat a přinést do DDM. S novým systémem začne platit sedmidenní lhůta pro vrácení přihlášek (jak již podaných, tak nově založených). Prosíme o jejich doručení do kanceláře DDM Kamarád, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři DDM Kamarád nejpozději do 4. října 2019. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 30. září do 5. října 2019 (pokud nebude uvedeno jinak).