^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dům dětí a mládeže Kamarád se v roce 2011 zapojil do národního projektu Klíče pro život. Záměrem je tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat a Dům dětí a mládeže Kamarád se zaměřil na Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání a Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V průřezovém tématu Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání byl napsán projekt s názvem Jarní příměstské prázdniny. Cílem projektu je prohloubit integraci dětí z dětského domova a naučit děti smysluplně využívat volný čas během dlouhodobějšího volna jako jsou jarní prázdniny. Během projektu jsou naplánovány výlety, společenské hry, hry zaměřené na týmovou spolupráci, exkurze zaměřené na rozvoj tvořivosti a fantazie. Termín realizace je listopad 2011.

V průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme zpracovali projekt s názvem Výměnný víkend dětí navštěvující ZK DDM a dětí z dětského domova Horní Čermná. Cílem projektu je snížit riziko sociální exkluze u dětí z dětského domova a začlenit je do běžného života jejich vrstevníků. Projekt je koncipován do dvou víkendových setkání, která se uskuteční v prvním případě v Domě dětí a mládeže Kamarád v České Třebové a druhé proběhne v dětském domově v Horní Čermné. Termín realizace je březen 2012.

Aktivita je součástí pilotáže průřezových témat v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátorem v Pardubickém kraji je Občanské sdružení Altus www.osaltus.cz.