^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Program Prevence kriminality

Pátek 2. 11. 2007

V pátek 2. listopadu 2007 od 14.00 do 17.00 hodin se uskutečnilo první setkání v rámci projektu prevence kriminality na místní úrovni – PARTNERSTVÍ 2007. Účastníci oproti loňskému roku platili poplatek 10 Kč a sešlo se jich kolem čtyřiceti. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a postupně navštěvovaly aktivity, které pro ně byly připraveny. Jednalo se o nácvik první pomoci s ČČK, soutěže s Městskou knihovnou, nácvik divadla a výrobu keramického sluníčka s Domem dětí. Starší děvčata poté pomáhala s přípravou těstovin na tři způsoby. Na závěr mohli všichni shlédnout vystoupení místních bubeníků a Mažoretek DDM Kamarád a ochutnat výborné netradičně připravené těstoviny.

Pátek 9. 11. 2007

Druhé páteční listopadové odpoledne patřilo opět dětem ze základní školy praktické v České Třebové a programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007. Opět probíhaly pravidelné činnosti; nácvik divadla – DDM, předčítání pohádek – Městská knihovna, nácvik první pomoci – ČČK, v kuchyni se pekl výborný jablečný koláč a keramika tentokrát byla vyměněna za vitráže a děti si odnášely krásné skleněné obrázky. Paní ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská pro děti připravila zajímavou historickou soutěž „KUFR“. Na ukázku bylo 10 historických předmětů a děti ze tří nabízených možností hádaly, o který předmět se jedná. Těm, co měli všechny odpovědi správné, předala paní ředitelka sladkou odměnu. Celého odpoledne se zúčastnilo bez čtyř 50 dětí.