^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tisková zpráva shrnující celkové výsledky projektu

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová  získal dotaci z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová získal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR neinvestiční dotaci ve výši 45 864 korun. Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu na rok 2015 z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení č.j. MSMT-2157/2015-01.

Cílem projektu bylo zabezpečení budovy před vstupem nepovolaných osob a zajištění bezpečnosti dětí a mládeže. Prioritou bylo především zajištění moderní zabezpečovací techniky do budovy DDM a zabezpečení vstupu před vniknutím neoprávněných osob.

Z přidělené dotace bylo pořízeno: dveřní komunikátor s barevnou kamerou a klávesnicí, videotelefon a licence pro mobilní aplikaci vč. montáže, uvedení do provozu a dopravních nákladů. Prostřednictvím instalované techniky je zajištěna kvalitnější identifikace vstupující osoby, došlo ke kvalitnější audiovizuální komunikaci mezi návštěvníkem a obsluhou systému. Výrazně je omezeno riziko možného vstupu nepovolaných osob a ohrožení života a zdraví dětí a mládeže. Celkově došlo k eliminaci bezpečnostních rizik. Realizací projektu byly jednoznačně naplněny stanovené cíle projektu.