^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Již sedmým rokem je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nesl název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Dům dětí a mládeže Kamarád má funkci zpracovatele a realizátora projektu. Pro tento rok si přizval k účasti další tři stěžejní organizace – Základní školu praktickou, o.s. Naděje a MC ROSA.

V programu se objevily aktivity již opakující – Sportovní dopoledne, turistický pochod, páteční odpoledne, která nabízí rukodělné činnosti, keramickou dílnu, ukázku vaření, nácvik první pomoci a další. Nově byly do programu zařazeny jednorázové výlety - Zoo Olomouc, Dinopark Vyškov, cyklo výlet, víkendový pobyt v Domu na půl cesty v Květné a pravidelné kroužky – Street dance, Malý čtenář, Tvořivá dílna nebo Klub předškolaček.

Děti, které navštívily nabízené akce, odcházely spokojené a nadšené s otázkou, zda se setkáme zase příští rok. To je výzva pro nás a slibujeme, že se pokusíme napsat projekt pokračující.

 

Reportáž Českého rozhlasu