^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Již deset let je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nese název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Dům dětí a mládeže Kamarád se na projektu podílí jako zpracovatel a realizátor projektu. Stěžejními organizacemi, které participují na projektu je Základní škola praktická, o.s. Naděje a RC ROSA.

V programu se objevily opakující se i nové aktivity – páteční odpoledne, která nabízí rukodělné činnosti, keramickou dílnu, ukázku vaření, nácvik první pomoci a další, jednorázové výlety - Zoo Olomouc, Tongo Hradec Králové, naučná stezka Semanínským potokem, hřebčín Karlen, víkendový pobyt v Domu na půl cesty v Květné a Klub předškoláček.

Děti, které navštívily nabízené akce, odcházely spokojené a nadšené s otázkou, zda se setkáme zase příští rok. To je výzva pro nás a slibujeme, že se pokusíme v projektech prevence kriminality pokračovat.

 

Prevence kriminality 2015