^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na žádost Města Česká Třebová zpracoval Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci se Základní školou praktickou a o.s. Naděje žádost v rámci programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit 2011 s názvem Rozšíření aktivit nízkoprahového centra a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Děti a mládež navštěvující nízkoprahové centrum se mají opravdu na co těšit. V rámci pravidelných aktivit je pro děti připravena nabídka novinářského a čtenářského kroužku, taneční odpoledne a pro děti mladšího školního věku sportovní dny a jednorázový turnaj ve společenských hrách. Děti se mohou těšit na jednorázové výlety do EKOCENTRA PALETA v Oucmanicích, návštěvu chráněných dílen v Neratově a na exkurzi do muzea řemesel v Letohradě.

Součástí projektu je i snaha o vybavení nízkoprahového centra potřebnými pomůckami, hrami, nábytkem a dalším drobným vybavením.

Projekt bude trvat do konce roku 2011 a hodnotícím ukazatelem úspěšnosti projektu bude případné snížení sociálně patologických jevů a protiprávních jednání páchaných dětmi a mládeží.