38 dětí se ve čtvrtek 28. března 2013 zúčastnilo výletu do Prahy. Cesta vlakem nám ubíhala velmi rychle. V Praze jsme prošli Staroměstským náměstím, kde jsme shlédli velikonoční výzdobu. Poté jsme navštívili muzeum čokolády. Zde jsme se dověděli něco o zpracování a výrobě čokolády. Samozřejmě, že nechyběla ochutnávka. V druhé části si děti malovaly čokoládový obrázek, který si mohly odnést domů. A protože den ještě nekončil, mohli jsme navštívit minigolf v kryté hale v Kunraticích. Děti si zahrály na umělé trávě mezi palmami a květinami.

Unaveni, ale plni dojmů a zážitků jsme se vraceli domů.