^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Termín: 18. – 19. 5. 2014

Po úspěšném vystoupení s pohádkou Zlatovláska v České Třebové jsme se po domluvě s vedením Města Česká Třebová domluvili, že předvedeme naši pohádku v partnerském městě v Polsku – Olawě. V neděli ráno jsme se sešli před Domem dětí a po naložení všech kostýmů a kulis jsme se vydali na čtyřhodinovou cestu směr Polsko. Na místo se nám podařilo dojet v plánovaném čase a po dobrém obědě „hurá do práce“. Scénu jsme postavili poměrně rychle, dvakrát zkouška a pak nás čekalo příjemné překvapení od místních organizátorů, a to návštěva nového bazénu. Pro děti to byla opravdu příjemná odměna na závěr náročného dne. Druhý den ráno jsme se vydali do kulturního centra a čekala nás dvě vystoupení pro základní školy. Představení se moc líbilo a diváci se s našimi herci nechtěli rozloučit. Ale čas neúprosně běžel a my se museli vydat zpět do Čech. Po obědě ještě rychle pro drobné suvenýry a „hurá domů“.