Ve dnech 2. a 3. března 2014 se uskutečnilo další kolo setkání, jehož hlavní náplní je podpora při ustavení dětských a mládežnických parlamentů nebo neformálních skupin. Cílem těchto parlamentů je prosazování zájmů dětí a mládeže na místní úrovni.

Projekt byl zahájen setkáním ve Svitu ve dnech 25. a 26.1.2014, kde bylo naše město zastoupeno členy volnočasového klubu Rébus.

První den setkání v České Třebové byly na programu seznamovací hry v Domě dětí a mládeže, prezentace České Třebové a dále aktivit již realizovaných nebo připravovaných, k nimž se participující organizace zavázaly.

V pondělí se účastníci zabývali workshopy s tématem mládežnický parlament a řešení konfliktů. Poté byli přijati na českotřebovské radnici zástupkyní vedení města paní místostarostkou Ing. Jaromírou Žáčkovou a na závěr svého pobytu si prohlédli rotundu sv. Kateřiny, městské muzeum a kostel sv. Jakuba.