^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nadpis tohoto příspěvku neobsahuje gramatickou chybu, ale je názvem mezinárodního projektu financovaného z Evropské unie a schváleného Slovenskou národní agenturou v rámci programu Mládež v akci. Žadatelem a organizátorem projektu je Centrum volného času ve Svitu. Partnery projektu jsou: Centrum volného času Svit, Centrum volného času Stará Ľubovňa, Dům dětí a mládeže Česká Třebová, Dům dětí a mládeže Lanškroun. Cílem projektu je pomoc ustavení dětských parlamentů nebo neformálních skupin, jejichž cílem je prosazování zájmů dětí a mládeže na místní úrovni.

Projekt byl zahájen setkáním ve Svitu ve dnech 25.-26.1. 2014 za přítomnosti vedoucích organizací a zástupců mládeže – naše město bylo zastoupeno dvěma členy volnočasového klubu Rébus. Po dobu pobytu se přítomní vedle seznamovacích aktivit zapojili do teambuildingových soutěží, neformální cestou provedli SWOT analýzu mládežnického parlamentu a zúčastnili se workshopů. Veškeré činnosti měly za úkol zdůraznit význam spolupráce mezi mládeží.

Z účasti v projektu vyplynuly i úkoly pro jednotlivé účastníky – zorganizovat party nebo ples pro mladé, charitativní aktivitu, kulatý stůl se zástupci samosprávy, činnosti pro rodiny s dětmi. Další kolo setkání se uskuteční v České Třebové ve dnech 2. - 3. 3. 2014 v České Třebové.