Ve čtvrtek 29.10.2015 se 18 dětí zúčastnilo výletu do Olomouce. Navštívili jsme interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého.

Po příchodu do Pevnosti jsme se připravili na celodenní pobyt a vyrazili jsme do druhého patra. Zde jsme se usadili – někteří si i polehali na relaxační polštáře a shlédli jsme zajímavý film o významu ledu na naší planetě. Celý film se odehrával nad našimi hlavami. Po filmu jsme procházeli celkem čtyři expozice.

První expozice se jmenovala Světlo a tma. Zde jsme se dověděli například, jak funguje žárovka, pochopili jsme podstatu světelného záření, jak na svět nahlíží moucha či vážka a jiné zajímavé věci.

Druhá expozice pod názvem Rozum v hrsti skrývala principy lidského vědění. Mohli jsme vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku, vyzkoušet 3D dřevěné piškvorky, spoustu rébusů. Děti nejvíce zaujal gyroskop. Díky jeho rotačním způsobům se cítily jako pilot akrobatického letounu.

Ve třetí expozici, která měla název Živá voda, jsme se dověděli vše o vodě od pramene až po ústí do moře, vyzkoušeli jsme si mikroskopy, a seznámili jsme se s vodními obyvateli. Zajímavý byl také zátopový model Olomouce.

Ve čtvrté expozici na nás čekalo něco málo z historie Pevnosti.  Dověděli jsme se o jednotlivých řemeslech, oblasti zdravotnictví, stavebnictví, balistiky i  kartografie. Vychutnali jsme si také ústřední dominantu expozice v podobě vtipného komiksového příběhu na 12 velkoformátových panelech. Vypráví o vzniku olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje události, v nichž figuruje sama Marie Terezie nebo císař František Josef I.

Náš celodenní výlet se chýlil ke konci. Při cestě na vlakové nádraží jsme však měli cestu zpestřenou o vystoupení cirkusových slonů.

Do České Třebové jsme dojeli všichni v pořádku a plní zážitků jsme se rozešli ke svým rodičům domů.

 2015-18Fotogalerie