^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

V České Třebové probíhal ve školním roce 2016/2017 první ročník Univerzity třetího věku. Zájemci se mohli přihlásit do kurzů úprava fotografií, práce s PC, sestavení rodokmenu, rukodělné činnosti, tanec a cvičení na balonech. Tyto kurzy probíhaly zpravidla 1x za měsíc od října do dubna. Slavnostní ukončení, kde byly studentům předány certifikáty za absolvované kurzy se uskutečnilo dne 5. 5. 2017 v obřadní síni MěÚ Česká Třebová. Zde také předaly studentům Univerzity třetího věku věcné dary zástupkyně partnerského města Olawa - ředitelka kulturního centra a tajemnice Městského úřadu.

Velké díky patří nejen všem studentům za jejich píli, ale také lektorům, ředitelce DDM Kamarád Mgr. Janě Endyšové DiS., městu Česká Třebová, svazu důchodců a kulturnímu centru za spolupráci.

Budeme se opět těšit v dalším školním roce.

 Univerzita třetího věku