^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Termín: 21. - 25. 7. 2014

Společně s dětmi jsme si užili kupu pěkných chvil plné zábavy, poznání a pohody na příměstském táboře pod názvem Prázdninové putování se zvířátky. Ten trval od 21. do 25. 7. 2014. Věřím, že si v různorodém programu každý přišel na své a že všichni byli spokojeni.

Pondělí jsme zahájili na místní ZŠ Ústecké, jak jinak, než seznamovacími hrami, soupeřením mezi družstvy, naplněním bříšek pizzou a namáháním hlaviček v podobě hry „Pamatovák“, kde děti předvedly, jak si dokážou v krátké době osvojit básničku a následně schopnost interpretovat ji.

Úterý v Ostravě bylo pro většinu největším zážitkem. Navštívili jsme výstavu technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Tyto vynálezy značně ovlivnily vývoj průmyslu a technický pokrok a to nejen u nás. Výstava – zvaná U6, je jedinečnou právě díky interaktivitě, kterou nabízí a dokáže děti výborně vtáhnout. Děti si vyzkoušely být laborantem hutních materiálů, řidičem vlaku, letcem či kosmonautem nebo dokonce kapitánem ponorky. Tento program byl doplněn výrobou kaleidoskopu, který si děti přivezly domů.

Ve středu nás čekala malebná Polička, v níž jsme si užili vyhlídku na město z místních hradeb a navštívili jsme tajemný svět pohádek Jiřího Trnky. Atrakcí se však stala výstava „Hry a klamy“, kde děti poznaly své reakce, popustily uzdu své představivosti, vyzkoušely si svojí šikovnost a intuici. V neposlední řadě, dle mého úsudku, byla obohacující také výstava „Co Čech, to muzikant“, kde si pro změnu děti vyzkoušely 100 let starou školní třídu, sezení v lavicích s rukama za zády a téměř v pozoru, klečení na polínkách, rákosku a mohly si osahat různé hudební nástroje.

Ve čtvrtek jsme společně putovali do našeho hlavního města – Prahy a místního mořského světa. Někteří se zde po prvé setkali na živo s potápěčem, který krmil ryby v akváriu.

No a náš týden jsme završili ve Svitavách. Tady byly děti rozděleny na 2 skupiny, které se v průběhu dne vyměnily. První skupina navštívila Zdravotnickou záchranou stanici a seznámila se záchranou života člověka, z blízka si prohlédly sanitku a některé děti mohly vidět i výjezd této posádky. Druhá skupina si vyrobila krásný šperk a mohla se podílet na výzdobě kamenného obložení místního muzea v podobě tesání do kamenných reliéfů, kterými se přístavba muzea v budoucnu obloží.

Společně jsme se rozloučili na zahradě DDM „Kamarád“ Česká Třebová, rozdali jsme si něco dobrého a obdarovali se na památku. Na samotný závěr bych ráda poděkovala všem zúčastněným a popřála jim krásný zbytek prázdnin a vedoucím děkuji za pevné nervy.

Brzy na viděnou.

Hlavní vedoucí Kateřina Švihálková s týmem

Fotogalerie

Termín: 14. - 18. 7. 2014

Máme tu třetí týden prázdnin a skupinka 36 dětí z Březové nad Svitavou a okolí začíná v pondělí 14. 7. svůj příměstský tábor.

V pondělí 14. 7. 2014 jsme se sešli v kulturním domě Březová nad Svitavou, kde táborníci zhlédli DVD o Putování Kryštofa Kolumba. Po celou dobu tábora byl tento mořeplavec s námi a doprovázel nás při plnění úkolů pro námořníky. Potom jsme se přemístili na atletický stadion, kde začali adepti na námořníky plnit úkoly, aby se při skončení prvního dne, mohli stát námořníky Kryštofa Kolumba. Co bylo za úkoly? Střelba z luku nebo hod oštěpem na cíl, poznávání po čichu koření, vyrobení lodičky z papíru a správně odpovědět, s jakou lodí dojel zpět Kryštof Kolumbus a vyrobit si pásku na ruku v barvě svého týmu a se svým jménem.

Protože nám během plnění úkolů vyhládlo, přemístili jsme se do školní jídelny, kde jsme naplnili bříška dobrým vývarem a kuřecími rarášky s bramborem, doplněné kompotem a něčím sladkým na zub.

Po obědě jsme se vypravili na lanový park a rozhlednu. Cestou jsme museli zvládnout, jako správní námořníci, nástrahy „ráhnoví“ lanového parku a postupně vystoupat k cíli dnešního dne, ke „stožáru“ lodi Kryštofa Kolumba – k Dobře ukryté rozhledně Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Zde byl každý z táborníků pasován na námořníka Kryštofa Kolumba. Po pasování jsme sestoupili zpět a děti se rozešly (rozjely) do svých domovů.

V úterý 15. 7. 2014 nás čekal výlet do Ostravy. Vlakem jsme vyrazili do Malého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Tam jsme se seznámili se vznikem ŠKODY MB 1000 a vyfotili se v kufru ŠKODY 105. Vyplnili jsme si pracovní listy a pak nás čekala prohlídka tohoto úžasného interaktivního světa techniky. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se jezdilo na páru nebo na náš vlastní pohon, zařídit si autobus, vlak a spousty a spousty zajímavých věcí. Ani nám na vše nestačil čas a spěcháme na vlak, abychom se dostali zdárně domů.

Ve středu 16. 7. 2014 jsme vyrazili vlakem do Poličky. Zde nás čekala prohlídka města z hradeb, interaktivní výstava Tajemný svět Jiřího Trnky, kde děti plnily ve skupinkách úkoly. Pak jsme zamířili do parku, kde jsme si chvíli odpočali, děti si pohrály na dětském hřišti, plnili jsme nějaké úkoly. Po odpočinku nás čekala druhá část z návštěvy Poličky, a to výstava Co Čech to muzikant, kde si děti vyzkoušely, jak se muselo dříve ve škole spořádaně sedět, jaké byly tresty např. klečení na hrachu, a pak si všichni mohli vyzkoušet staré hudební nástroje. Na závěr nás čekala interaktivní výstava Hry a klamy, která měla největší úspěch. A zase nastal čas návratu domů.

Ve čtvrtek 17. 7. 2014 vyrážíme vlakem do Prahy na návštěvu Mořského světa. Děti byly průvodcem seznámeny s jednotlivými druhy mořských živočichů, s jejich krmením, životem atd. Na závěr si vyplnily pracovní listy a dostaly malý dárek (zuby ryb). Pak jsme vyrazili do Mc Donaldu a odtud přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí. Zbytek času do odjezdu vlaku jsme strávili na dětském hřišti pod Hlavním nádražím. Během cesty vlakem plnily děti úkoly pro námořníky, jako bylo vázání uzlů, nebo poznání zahrané písničky.

A je tu pátek 18. 7. 2014, poslední den našeho prázdninového putování. Tentokrát jsme vyrazili do Svitav. Vyrazili jsme do Městského muzea, kde na nás čekal pan kovář. Seznámili jsme s jeho prací a každý jsme si to mohl vyzkoušet. Ukovali jsme si čertovské rohy. Dalším programem byla návštěva Záchranné zdravotnické služby. Zde jsme se dozvěděli něco o její práci a mohli jsme si prohlédnout záchranná vozidla a měli štěstí na jejich výjezdy.

Poslední den jsme ukončili na hřišti TJ Sokol Březová nad Svitavou, kde jsme dostai odměny a upomínky na tento tábor.

Děti celým týdnem zdárně propluly a tak se staly právoplatnými členy námořního týmu Kryštofa Kolumba.

Pavla – Kryštof Kolumbus

Jana, Lenka, Eva – první důstojníci

a 36 námořníků Kryštofa Kolumba

Fotogalerie

Termín: 28. 7. - 1. 8. 2014

Předpovídat počasí je věc nejistá, a tak nám každý den chystal překvapení – jak to tedy dnes bude? Téměř každý den byl letně teplý, až na čtvrtek, kdy člověk promokl i když měl deštník, pláštěnku – cokoliv.

První den jsme se dopoledne na Domě dětí a mládeže rozdělili do 4 skupin zvířátek, dle kontinentů – Afrika, Austrálie, Asie a Evropa. Každý si vylosoval svoje zvířátko a ozdobil si pirátský šátek, který mohl následující dny sloužit k rozlišení. Odpoledne jsme si pohráli ve stínu stromů v Javorce a trochu se poznali.

V úterý jsme se vydali vlakem a autobusem do Letohradu, kde jsme navštívili muzeum řemesel. Také školní třídu, kde jsme si zahráli na maminky, tatínky či babičky a dědečky, když chodili do školy. Po velmi dobrém obědě jsme si šli pohrát a odpočnout do centra města – zámeckého parku. Na náměstí jsme si dali malý rozchod a potom už nás čekala jen cesta zpět.

Všichni se moc těšili na středeční návštěvu Aquaparku v Moravské Třebové, ovšem předpověď počasí slibovala podmračený až deštivý den. Skutečnost byla nakonec jiná – vcelku pěkný letní den. Ale program musel být předem domluvený a tak jsme se šli podívat na zámek do děsivé mučírny a příjemné alchymistické laboratoře. Ráno jsme si ještě vymodelovali svoje zvířátko a pohráli si.

Ve čtvrtek jsme se za velkého deště sešli na DDM a děti si ušily zvířátko z filcu. I přes velkou nepřízeň počasí nás autobus odvezl na Srnov a došli jsme krátkou procházkou k restauraci „Na hrázi“, kde jsme si pohráli – pod střechou verandy a v teple si dali oběd. Potom nás autobus opět dovezl zpět k rozchodu a sušení téměř všeho.

Poslední den bylo opět v celku vydařené počasí. Čekalo nás cestování vlakem do Slatiňan, po nástupu do prvního rychlíku, se vlak nerozjel a průvodčí nám sdělil, že je rozbitá lokomotiva. Tu se podařilo opravit a přípoj v Pardubicích jsme stihli. Vlak byl po zuby plný, seděli jen šťastlivci. Na zámku jsme potom navštívili hřebčín a i samotnou zámeckou expozici. Průvodci obou skupin byli úžasní – vtipní a zábavní. Čas rychle uběhl a už zase rychle zpět.

Na závěr na zahradě DDM jsme si rozdali odměny, ohodnotili hry a všichni se snad spokojení a unavení po náročném týdnu rozešli do svých domovů.

Někdy příště opět na viděnou - se budou vedoucí těšit

Hanka, Katka, Pavla a Pavla

Fotogalerie

Termín: 14. - 18. 7. 2014

Letos se poprvé uskutečnil příměstský tábor tematicky laděný Poznáváme řemesla. Během tábora jsme se seznámili s 29 dětmi ve věku 6-15 let. Cílem tohoto příměstského tábora bylo každý den poznat jinou řemeslnou techniku.

V pondělí jsme navštívili muzeum ve Svitavách. Zde pro nás pracovnice muzea připravily program na téma řezbářství. Shlédli jsme výstavu a dále následovala praktická část. Spolu s řezbářem panem Kosinou jsme vytvářeli ulitu ze dřeva. Naučili jsme se, jak zacházet s dláty a dalšími pracovními pomůckami řezbáře. Každému se výrobek podařil. Po výborném obědě jsme pokračovali na místní stadion, kde na nás čekaly krásné sochy ze dřeva. Tyto sochy vznikají na akci Řezbářský memoriál Aloise Petruse pořádaný každoročně od roku 2010.

V úterý jsme děti seznámili se základy výtvarné techniky scrapbooking. Vyráběli jsme deníček. Do deníčku si děti během celého týdne dávaly razítka a mohly si zapisovat informace a zajímavosti, které získávaly během celého týdne. Po výrobě nás čekal turistický pochod do Srnova, kde jsme strávili zbytek dne.

Na středu jsme se opět všichni těšili. Cestovali jsme do Šumperka, kde jsme navštívili Kozí krámek. Děti se zde naučily jak tkát na korálkovém stavu. Někteří nadšenci pro tuto techniku si nakoupili korálky a tkací stav. Druhý den jsme viděli výsledky nákupu.  Domů jsme se vraceli všichni s krásnými barevnými náramky na ruce. Rodiče byli moc překvapeni, jak šikovné děti mají.

Ve čtvrtek jsme cestovali do Velkých Losin. Zde jsme navštívili místní papírnu na výrobu ručního papíru. Nejdříve jsme se seznámili s historií, prošli jsme si papírnu a viděli, jak se takový papír vlastně vyrábí. Poté nás čekala výroba obálky s pečetí. Samozřejmě, že nesmělo také chybět nakupování v prodejně s ručním papírem. Spokojeni a obohaceni o zážitky jsme se vraceli domů.

Výlet do Olomouce jsme podnikli v pátek. Na okraji města jsme navštívili svíčkárnu Rodas. Přivítala nás milá paní – majitelka malé firmy a dva krásně barevní upovídaní papoušci ara. Celou dobu nás pozorovali, jak jsme vyráběli. Odlévali jsme si voskovky s motivy zvířátek, zdobili svíčku a vytvářeli mýdlo. Vše nás moc bavilo. Papoušci na nás celou dobu čekali a jen jsme se přiblížili, hned nám sedali na rameno a holkám brali gumičky z vlasů. No byla s nimi sranda. Ještě než jsme se úplně rozloučili, šli jsme navštívit zvířátka z malé zoo, která byla hned vedle svíčkárny.

V Olomouci jsme se ještě osvěžili, koupili si zmrzlinu a hurá domů. Na nádraží v České Třebové jsme se všichni rozloučili. Tak rychle nám ten týden utekl, ale těšíme se na příští rok, až se zase všichni spolu sejdeme. Všechny vás zdraví

Claudie, Lada, Naďa a Iveta

Fotogalerie

Termín: 18. – 22. 8. 2014

Příměstský tábor byl zahájen v pondělí 18. srpna, kdy se všichni sešli v DDM Kamarád. Protože nám počasí přálo, přemístili jsme se do parku Javorka, kde jsme strávili celé dopoledne. Nechyběly seznamovací hry, rozdělení dětí do oddílů a pak už soutěžení mezi jednotlivými oddíly.

V odpoledních hodinách si děti malovaly barvičkami na textil, každý si tak vytvořil své originální táborové tričko.

Druhý táborový den jsme se vydali na turistický výlet na Andrlův chlum. Cíle nebylo sice z časových důvodů dosaženo, ale i přesto děti ušly krásných asi 10 km.

Ve středu byla pro děti připravena netradiční olympiáda. Soutěžilo se v oddílech a každý se snažil plnit jednotlivé úkoly co nejlépe, aby získal co nejvíce bodů pro své družstvo. Děti si změřily síly v deseti soutěžních disciplínách. Nechyběla obří štafeta, slalom na koloběžce, přetahování lanem, překážková dráha a další zajímavé soutěže. Na závěr proběhlo vyhodnocení a předání „fidorkových“ medailí.

Ve čtvrtek jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vlakem do Prahy. Čekala nás návštěva zoologické zahrady. Za zvířátky nás z centra Prahy odvezl parník. Děti si vychutnaly pohodovou plavbu po Vltavě a pak už se mohly radovat z pozorování zvířat. Samozřejmě nemohl chybět nákup suvenýrů a pak už hurá domů.

V pátek byl plánován výlet do Aquaparku v Moravské Třebové. Pro nepřízeň počasí došlo ke změně programu a rozhodli jsme se tedy navštívit Plavecký bazén v Zábřehu. Děti si užily vodních radovánek. V odpoledních hodinách, po návratu do České Třebové proběhlo v DDM vyhodnocení celého týdne s předáním odměn. Rozloučili jsme se a popřáli si krásný zbytek prázdnin.

Fotogalerie

Termín: 18. – 22. 8. 2014

Počáteční den našeho týdenního tábora jsme zahájili v pondělí v DDM, kde jsme se společně všichni seznámili, rozdělili do čtyř skupin - červená, žlutá, zelená a modrá a zahráli jsme si seznamovací hry, abychom si hned za tepla zopakovali svoje nové táborové kamarády. Poté jsme se díky nepřízni počasí přesunuli do krytého plaveckého bazénu, kde jsme si všichni užili spoustu legrace. Vyzkoušeli jsme si tobogán, vířivku, masážní trysky, potápění a vše co nás lákalo. Všichni unavení, ale spokojení jsme se po několika hodinách řádění v bazéně pomalu odebrali zpět do DDM, kde náš první den byl ukončen.

Další den nám sliboval poměrně vhodné počasí na sportovní olympiádu, která se konala v nedalekém parku Javorka. Družstva mezi sebou poměřila síly a výsledky byly velmi těsné. Děti se snažily, seč jim síly stačily, aby získaly co nejvíce bodíků pro svůj tým. Mezi soutěžními disciplínami byla štafeta, hod do dálky, hod na předmět, běh na čas a jiné…V poledne na nás čekal výtečný oběd v Národním domě. Po jídle jsme se odebrali do DDM, kde byly vyhodnoceny výsledky, každý dostal diplom a odměnu za celodenní snahu.

Ve středu nás čekal náročný den, který byl plný očekávání. Všichni jsme se těšili na zvířátka v ZOO Praha a na plavbu parníkem po Vltavě. Někteří pluli poprvé, jiní byli už zkušenými pasažéry parníku. Ovšem při cestování byly největší atrakcí eskalátory. Po jízdě metrem, eskalátory a parníkem, jsme zdárně dopluli k ZOO, kterou jsme si všichni užili. Viděli jsme nádhernou sloní expozici, medvědy, tygry a myslím, že si každý přišel na své. Zpáteční cesta slibovala nevídaný zážitek, a to cestu Regiojetem, který u dětí sklidil také nevídaný úspěch. Ve večerních hodinách jsme se všichni rozešli do svých domovů, plní zážitků z našeho hlavního města.

Další den, byl spíše ve znamení odpočinku, všechny nás ta naše matička Praha zmohla. Každý si vytvořil svoje táborové tričko na památku. Počasí bylo jako na houpačce, chvíli kapky deště bubnovaly na okna, chvilku zase sluníčko vykouklo. To nás ale neodradilo od tvorby a těšení se na další výborný oběd. Po návratu z oběda, jsme si zahráli spoustu her, které ještě pěkně zamíchaly kartami v celkovém bodovém pořadí.

Poslední den nás čekal výlet na Andrlův chlum. Ráno jsme se sešli na nádraží v dobré náladě a společně vyrazili do Ústí nad Orlicí. Cesta to byla náročná, ale všichni jsme ji zvládli na jedničku. Odvážnější z nás šli na rozhlednu a pokochali se pohledem na široké okolí. Méně odvážní řádili na kolotočích a věnovali se hrám. Po jídle a odpočinku jsme už museli pelášit zpátky na vlak, protože den utekl vskutku rychle. Po příjezdu jsme se shromáždili ve družstvech na zahradě DDM, vyhodnotily se celkové výsledky, které byly víc než těsné, rozdali jsme si sladké odměny, rozloučili se a plni zážitků z celého týdne se každý z nás unavený, ale spokojený, rozešel ke svému domovu.

Fotogalerie