^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Termín: 21. - 25. 7. 2014

Společně s dětmi jsme si užili kupu pěkných chvil plné zábavy, poznání a pohody na příměstském táboře pod názvem Prázdninové putování se zvířátky. Ten trval od 21. do 25. 7. 2014. Věřím, že si v různorodém programu každý přišel na své a že všichni byli spokojeni.

Pondělí jsme zahájili na místní ZŠ Ústecké, jak jinak, než seznamovacími hrami, soupeřením mezi družstvy, naplněním bříšek pizzou a namáháním hlaviček v podobě hry „Pamatovák“, kde děti předvedly, jak si dokážou v krátké době osvojit básničku a následně schopnost interpretovat ji.

Úterý v Ostravě bylo pro většinu největším zážitkem. Navštívili jsme výstavu technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Tyto vynálezy značně ovlivnily vývoj průmyslu a technický pokrok a to nejen u nás. Výstava – zvaná U6, je jedinečnou právě díky interaktivitě, kterou nabízí a dokáže děti výborně vtáhnout. Děti si vyzkoušely být laborantem hutních materiálů, řidičem vlaku, letcem či kosmonautem nebo dokonce kapitánem ponorky. Tento program byl doplněn výrobou kaleidoskopu, který si děti přivezly domů.

Ve středu nás čekala malebná Polička, v níž jsme si užili vyhlídku na město z místních hradeb a navštívili jsme tajemný svět pohádek Jiřího Trnky. Atrakcí se však stala výstava „Hry a klamy“, kde děti poznaly své reakce, popustily uzdu své představivosti, vyzkoušely si svojí šikovnost a intuici. V neposlední řadě, dle mého úsudku, byla obohacující také výstava „Co Čech, to muzikant“, kde si pro změnu děti vyzkoušely 100 let starou školní třídu, sezení v lavicích s rukama za zády a téměř v pozoru, klečení na polínkách, rákosku a mohly si osahat různé hudební nástroje.

Ve čtvrtek jsme společně putovali do našeho hlavního města – Prahy a místního mořského světa. Někteří se zde po prvé setkali na živo s potápěčem, který krmil ryby v akváriu.

No a náš týden jsme završili ve Svitavách. Tady byly děti rozděleny na 2 skupiny, které se v průběhu dne vyměnily. První skupina navštívila Zdravotnickou záchranou stanici a seznámila se záchranou života člověka, z blízka si prohlédly sanitku a některé děti mohly vidět i výjezd této posádky. Druhá skupina si vyrobila krásný šperk a mohla se podílet na výzdobě kamenného obložení místního muzea v podobě tesání do kamenných reliéfů, kterými se přístavba muzea v budoucnu obloží.

Společně jsme se rozloučili na zahradě DDM „Kamarád“ Česká Třebová, rozdali jsme si něco dobrého a obdarovali se na památku. Na samotný závěr bych ráda poděkovala všem zúčastněným a popřála jim krásný zbytek prázdnin a vedoucím děkuji za pevné nervy.

Brzy na viděnou.

Hlavní vedoucí Kateřina Švihálková s týmem

Fotogalerie