^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Oficiální pozvánkou do Školy čar a kouzel na Vysokém Poli začala příprava 39 „studentů“ na letní tábor. Získali seznam potřebného vybavení a začali si obstarávat černý hábit a plyšového mazlíčka (např. sovu či ropuchu).

Odvoz 25.7.2015 v 10.00 byl zajištěn Záchranným autobusem, kde všechny přítomné přivítal Stan Silnička. Po příjezdu jsme se ubytovali, naobědvali a prozkoumali Pobertův plánek – místo našeho pobytu a přilehlého okolí. Seznámili jsme se se školním řádem, režimem dne a navštívili Olivandera v Příční ulici, abychom si vyrobili kouzelnické hůlky. Takto připraveni už jsme netrpělivě čekali na slavnostní večer, abychom se dozvěděli, do jaké koleje nás zařadí Moudrý klobouk.

Kolejním ředitelem Nebelvíru byl Jerry Chrabromil (Jiří Macháň ml.). Zmijozelu velel Zdeněkus Snape (Zdeněk Štepánek), Havraspár řídila Gertruda – zvaná Trudy (Kateřina Čeňková) a v čele Mrzimoru stála Katriona z Mrzimoru (Kateřina Macháňová).

O zdraví kouzelníků svědomitě pečovala ošetřovatelka madam Trojdová (Iva Trojanová) a na pořádek a dodržování pravidel bedlivě dohlížel školník a klíčník Filch (Jiří Macháň st.) s paní Norisovou. Velkou posilou byly pomocnice: Eliška Trojanová, Markéta Kroulíková a Eliška Macháňová.

A jaký byl náš plán výuky?

Každý den jsme se dozvěděli program z Denního věštce (nejprodávanější kouzelnické noviny všech dob), tak např.:

 • 26.7. výuka Famfrpálu, bylinkářství,obrana proti černé magii, lektvary
 • 27.7. kolejní činnost, 1. pomoc s madam Trojdovou, famfrpálová liga, soubojnický klub
 • 28.7. celotáborová hra Ohnivý pohár
 • 29.7. celodenní pěší výlet do Mladějova, jízda Expresem, technické muzeum, NKÚ - náležitá kouzelnická úroveň (uzly, šifry, topografie…)
 • 30.7. péče o kouzelné tvory, lektvary, povolená a schválená kouzla, celotáborová hra Fénixův řád, finále a exhibice ve Famfrpálu, Medový ráj, slet kouzelníků (oheň, opékání a noční cesta do Zapovězeného lesa)
 • 31.7. celotáborová hra Hledání viteálů (spolupráce jednotlivých členů v koleji a uplatnění získaných poznatků v boji proti Voldemortovi), slavnostní vyhlášení vítězné koleje a ukončení školního roku, ples
 • 1.8. Škola čar a kouzel končí. Její absolventi (nakonec 36 dětí) se vrací do mudlovské obce Březová nad Svitavou, aby zde trávili zasloužené prázdniny.

Velmi děkuji všem „kouzelníkům“ za to, že se chovali podle dohodnutých pravidel a přispěli tak k dobré atmosféře a pohodovému průběhu. Rovněž děkuji všem spolupracovníkům za perfektní přípravu a práci, kterou odvedli. Poděkování patří i DDM Kamarád v České Třebové (p. ředitelce Janě Endyšové a p. Pavle Cupalové) za metodickou podporu,spravování financí a zaštítění celého tábora jako pořadatel. Za finanční podporu velmi děkuji Městu Březová nad Svitavou. Na závěr děkuji i rodičům, kteří zodpovědně přistoupili k vybavení a přípravě svých dětí.

A na co jen tak nezapomeneme:

 • na vymýšlení kolejních hesel
 • na vynikající jídlo, které pro nás s láskou připravovali v „hradní“ kuchyni
 • že prvňák snědl 18 bramborových knedlíků
 • na setkání s drakem
 • na napětí v soubojnickém klubu
 • na krucánky v kouzelnickém aerobiku
 • na soví poštu (Eroll se nalítala než tu spoustu dopisů rozdala)
 • na chladnější počasí, které nám bohužel nedovolilo zdolat Černé jezero (bazén)
 • na Fénixův řád a obavu ze Smrtijedů
 • na zábavu a vyčerpání při Famfrpálu
 • na Medový ráj, který se zvrhl v palačinkové - nutelové hody, které pro nás připravily p. Lenka Kissová a p. Dagmar Křivková (moc jsme si pochutnali, děkujeme)
 • na noční putování Zapovězeným lesem k Aragogovi (trochu jsme se báli)
 • na ples a jedinečné vystoupení kouzelnické skupiny Sudičky (málem jsme si vyřvali hlasivky)
 • na to, že školní pohár vyhrál Zmijozel
 • na všechny kamarády a kamarádky, které jsme poznali zase trochu jinak.

Kateřina Macháňová, hlavní vedoucí

 Fotogalerie

Fotogalerie