^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Příměstský tábor probíhal na přelomu července a srpna 2018, s počtem 25 dětí, rozdělených do tří družstev (červení, modří, zelení).

Pondělí:

Po vyřízení administrativy a svačině jsme vyrazili do parku Javorka, kde proběhly seznamovací hry se zapamatováním jmen kamarádů z týmu a později i z ostatních družstev.

Týmy si vymyslely svůj pokřik, kterým se povzbuzovaly při hře Chaos – kde hledaly po parku kartičky s čísly, plnily úkoly a snažily se nasbírat co nejvíce bodů.

Pak jsme si zacvičili na protahovacích strojích a pohráli na dětském hřišti a hladoví jsme pelášili do restaurace Eva na výborný oběd.

Po obědě probíhalo na DDM tvoření z keramické hlíny – výroba sluníček na pověšení, záložek do knížek a originálního prostírání.

Úterý:

Tento den jsme měli sraz na nádraží a vlakem jsme jeli do Ústí nad Orlicí. Tam jsme měli domluvené tvoření v hylvátském pivovaru. Měli jsme k dispozici zahrádku a dětský koutek a v kavárně-cukrárně jsme vyráběli obrázky na přáníčka z bavlněné hmoty. Po dokončené práci přišla zasloužená odměna v podobě nějakého mlsu z cukrárny.

Po pořádné svačině jsme vyrazili po cyklostezce do obchodního centra Louže. Zde si děti zařádily v provazovém dětském centru Džungle a zároveň prošmejdily obchůdky a nakoupily si nějaké drobnosti.
Jelikož bylo hrozné horko, udělali jsme cestou na nádraží zastávku v parku na Kociánce, kde jsme si užívali hodinu vodních hrátek.

Pak ještě koupit a slupnout nanuk a hurá vlakem zase domů.

Středa:

Měli jsme naplánovaný výlet za koníky do hřebčína Karlen, ale jelikož tropické dny gradovaly, rozhodly jsme se s vedoucími na změně. Děti byly smutné, ale nakonec návštěvu plaveckého bazénu v ČT uvítaly s jásotem.

Svačinu jsme si snědli a pohráli si na dětském hřišti za Tescem a poté si šli užívat vody, masáží ve vířivce, rychlé jízdy v tobogánu a sluníčka na zahradě u bazénu.

Po zdárném „vylovení“ všech dětí z bazénu, usušení a převlečení, si děti koupily nějaké dobroty v kiosku (vedoucí kávu a dortík) a šli jsme do restaurace Bohemia, kde nás pohostili dobrým obědem. Jelikož začalo bouřit a pršet, zůstali jsme tam schovaní a hráli hru Kufr.

Cestou zpět na DDM jsme si koupili zmrzlinu a v Kamarádovi si vytvářeli originální táborová trička.

Čtvrtek:

Přestože bylo stále velké horko, čekala na nás Netradiční olympiáda v tělocvičně na ZŠ Ústecká.  Zde děti opět sbíraly body pro své družstvo, ale hlavně se všechny dobře bavily u zajímavých disciplín: slalom s míčkem, slalom na koloběžce, slalom s florbalovou holí, hod míčky na hrazdičku, házená pro nevidomé (masky na oči a míč s rolničkou), postřehová hra „bílý – červený“…

A protože při sportu všem řádně vyhládlo, šli jsme opět do restaurace Bohemia na oběd a cestou na DDM jsme se osvěžili zmrzlinou. V klubovnách DDM si děti dokončovaly výtvory z předchozích dnů.

Pátek:

Poslední táborový den jsme se vydali na výšlap do pravěké osady ležící v Křivolíku. Jelikož bylo opět velké horko a měli jsme hodně malých dětí, cesta se nám o něco protáhla. Ale do cíle jsme nakonec přeci jen dorazili. Zde na nás čekali osadníci v dobovém oblečení i se zvířátky (pes, krávy, ovce), aby nám ukázali, jak se v té době žilo, jaké pomůcky lidé měli, čím se živili…  Na památku si děti odnášely vlastnoručně vyraženou minci, kožený náramek, zastřílely si z luku a zkusily mlít obilí.

V plánu bylo opéct si v osadě buřty, ale jelikož meteorologové z důvodu velkého sucha vydali zákaz zapalování ohňů, přesunuli jsme se do restaurace Na Horách. Zde nám hodný pan majitel roztopil gril, na kterém jsme si buřtíky opekli a moc si na nich pochutnali.

Na zpáteční cestě jsme si chvíli pohráli na hřišti v Javorce a pak už nás čekalo finále – vyhlášení výsledků na DDM, rozdání odměn, diplomů a rozloučení se táborovým pokřikem. A pak už jsme se s přáním hezkého zbytku prázdnin rozloučili.

Z dotazníku, který děti na závěr PT vyplňovaly, vyplývá, že se jim nejvíce líbilo v bazénu,  tvoření v Hylvátech a v pravěké vesnici v Křivolíku.

Jak už to tak dnešní děti mají – sportovní aktivity v tělocvičně je moc nezaujaly a také jim bylo líto, že jsme museli zrušit návštěvu hřebčína.

Chválíme všechny děti, které byly moc šikovné a hodné a budeme se na ně těšit při dalších akcích.

SmileClaudie, Sylva, Iveta

 

Klepněte pro větší obrázek

 Fotogalerie